top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1.  Akkoord algemene voorwaarden. 

Bij aankoop van de  cursus 'Dromen op beeld', gaat de klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven. 

 

Artikel 2. Toegang tot de workshop

1.1 Na betaling voor de workshop, krijgt de klant binnen de 24u toegang.

1.2 De klant krijgt gedurende 3 jaar 7/7 toegang tot de online cursus 'Dromen op beeld'. Wanneer in deze tijdspanne een update wordt uitgevoerd, krijgt de klant hier ook toegang tot. 

1.3 De prijzen die op de website staan, zijn de correcte prijzen en kunnen ieder moment gewijzigd worden. 

Artikel 2. Intellectueel eigendom

 

1.1 Alle rechten van intellectuele eigendom in verband met de workshop 'Dromen op beeld' zoals video's, PDF-bestanden en overlays berusten uitsluitend bij Debby De Cauwer fotografie. Bij levering van de cursus is er geen overdracht van rechten van intellectuele eigendom. De klant krijgt een niet-exclusief, persoonlijk en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de materialen.

 

1.3 De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Debby De Cauwer fotografie de videobeelden, PDF's en overlays  helemaal of gedeeltelijk openbaar maken, delen, (door)verkopen, verveelvoudigen, kopiëren, verspreiden, reproduceren, publiceren of aan iemand anders beschikbaar stellen. Het doorgeven van de (inlog)gegevens die toegang geven tot de workshops van Debby De Cauwer fotografie is niet toegestaan.

 

1.4 De auteursrechten van het beeldmateriaal komen enkel toe aan Debby De Cauwer fotografie.

 

1.5 De klant zal markeringen van Debby De Cauwer fotografie in verband met auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of aanpassen.

 

1.6 Bij overtreding van de voorwaarden met betrekking tot het intellectuele eigendom ben je Debby De Cauwer fotografie onmiddellijk een contractuele boete verschuldigd van 750,- € per overtreding. Elke handeling waarbij een ander dan de koper toegang krijgt tot de cursus 'Dromen op beeld' wordt beschouwd als een afzonderlijke overtreding. Bovendien zal de toegang tot de workshop voor de overtreder geblokkeerd worden. De overtreder heeft dan ook niet het recht tot terugvordering van de aankoopprijs.

 

Artikel 3. Eigendomsvoorbehoud

 

3.1 Al het beeldmateriaal, PDF's en overlays blijven volle eigendom van Debby De Cauwer fotografie.

 

Artikel 4: Wijzigingen algemene voorwaarden. 

 

4.1 Algemene voorwaarden kunnen steeds gewijzigd of aangevuld worden. Wijzigingen of aanvullingen worden tijdig aan de klant meegedeeld.

-> Laatste versie 3 juni 2022

bottom of page