top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:​

 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever

 • Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.

 • Fotograaf: Debby De Cauwer fotografie – Debby De Cauwer, BE 0734.642.465, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

 • Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

 • Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

 • Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

 • Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912

 • Aw: Auteurswet 1912

 

Artikel 2. Toepassing

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle aanbiedingen en overeenkomsten.

 • Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Tarieven

 • De tarieven die vermeld staan op de website van Debby De Cauwer fotografie zijn de juiste prijzen.

 • De totale reportageprijs bestaat uit €100 niet terugbetaalbaar voorschot en het restbedrag. Een boeking is pas definitief wanneer het voorschot werd voldaan.

 • Het restbedrag bestaat uit het overige bedrag van de reportage en de eventuele reiskosten of extra aangekochte foto's. 

 • Voor het verschuldigde bedrag zal Debby De Cauwer fotografie een factuur sturen naar de klant.

 • Het betalingstermijn van facturen bedraagt 14 kalenderdagen na factuurdatum. 

 • Prijzen kunnen ieder moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking blijft ongewijzigd, ongeacht eventuele prijsstijgingen.

 • Er worden geen beelden van de reportage geleverd aan de klant in geval het totaalbedrag van de reportage nog niet betaald werd.

Artikel 4. Cadeaubons

 • Cadeaubons hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.

 • Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

 • De cadeaubon wordt geleverd wanneer het volledige bedrag betaald werd. 

Artikel 5. Annulatie

 • Door een drukke agenda wordt een herschikking op vraag van de klant (mits geldige reden!) slechts éénmaal toegestaan. Een nieuwe datum voor de reportage moet binnen de twee maanden opnieuw ingeboekt worden. 

 • Het niet terugbetaalbaar voorschot van €75 dient eveneens als annulatiekost. Het wordt dus niet terugbetaald indien de klant de reportage annuleert. 

 • Wanneer je op de afgesproken dag niet komt opdagen is een herschikking van de reportage uitgesloten.

Artikel 6: Weersomstandigheden

 • Bij slecht weer (regen, storm,..) kan een reportage op locatie door de fotograaf zelf geannuleerd worden. Deze annulatie kan ten laatste telefonisch gebeuren op de dag van de reportage. Hierdoor is het aan te raden om je GSM nummer op te geven bij boeking. 

 • Bij annulatie door de fotograaf, in geval van slecht weer of ziekte, kan de reportage kosteloos opnieuw ingepland worden. De verplaatsing dient te gebeuren binnen een tijdspanning van twee maanden na datum van de geannuleerde reportage. Deze datum wordt meteen ingepland bij annulatie.

Artikel 7: Tijdstip

 • Fotoshoots gaan op locatie s'morgens, in de late namiddag of s'avonds door. Het exacte tijdstip wordt in onderling overleg afgesproken. 

 • De klant dient op tijd aan te komen op de afgesproken plaats. Indien de klant te laat komt, zal de reportage niet verlengd worden. 

Artikel 8: Locatie

 • Indien de klant zelf kiest voor een locatie die buiten Steendorp ligt, wordt er €0,40 aangerekend per kilometer. 

 • Wanneer Debby De Cauwer fotografie een locatie uitkiest moet de klant er rekening met houden dat deze in de omgeving van Steendorp ligt. 

Artikel 9: Nabewerking 

 • De geselecteerde foto`s worden bewerkt in Lightroom en Photoshop, zoals dat nodig is bij RAW bestanden. RAW bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na bewerken het eindproduct is. 

 • Alle bewerkte foto's worden in hoge resolutie in jpg-formaat geleverd, zonder logo.

 • Alle foto's worden bewerkt in de stijl van Debby De Cauwer fotografie. Het is niet toegestaan om foto's te bewerken doormiddel van filters, bijsnijden, croppen,... 

Artikel 10:  Online fotogalerij en bestellingen 

 • Foto's komen na 3 weken in een beveiligde online galerij te staan.

 • Via de online fotogalerij kan de klant de gewenste foto's selecteren.

 • De foto’s in de online galerij bevatten een watermerk en kunnen niet gedownload worden. Ze dienen louter voor bezichtiging van de uit te kiezen digitale beelden. 

 • Foto's blijven 14 dagen online staan, daarna worden ze bewaard in het archief. Foto's opnieuw online plaatsen kost €20. 

 • De originele foto's genomen door Debby De Cauwer fotografie worden één jaar bewaard in het archief.

Artikel 11: Auteursrecht

 • Het auteursrecht berust bij de fotografe, ook nadat de klant fotobestanden in hoge resolutie aankocht. 

 • Afgewerkte fotobestanden worden altijd aangeleverd zonder watermerk. 

 • Bij gebruik van de afbeeldingen op sociale media of ergens anders op het internet zorgt u ervoor Debby De Cauwer fotografie bij iedere foto te vermelden of taggen. 

 • Het is niet toegestaan om de foto's te bewerken of filters te gebruiken (bv bij instagram) 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 • Debby De Cauwer fotografie is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of schade tijdens de reportage. 

 • Bij verzending van producten is Debby De Cauwer fotografie niet aansprakelijk voor schade die werd toegebracht bij verzending.

 • De klant is ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar kinderen.

Artikel 13: Commerciële doeleinde. 

 • Wanneer een fotoshoot geboekt wordt gaat de klant ermee akkoord dat foto's mogen gepubliceerd worden voor commerciële doeleinde. (Facebook, Instagram, website, blog, flyers,...) Wanneer dit niet gewenst is, geeft de klant dit door voor de fotoreportage. 

Artikel 14: Wijzigingen algemene voorwaarden. 

 

Algemene voorwaarden kunnen steeds gewijzigd of aangevuld worden. Wijzigingen of aanvullingen worden tijdig aan de klant meegedeeld.

-> Laatste versie 29 oktober 2019

bottom of page